ಜೊಮಾಟೊ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ!

ಜೊಮಾಟೊ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ!

Updated : 26.07.2022

ನವದೆಹಲಿ: ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜೊಮಾಟೊ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಸೋಮವಾರ ಶೇಕಡ 11ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಐಪಿಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಜೊಮಾಟೊ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.


© Copyright 2022, All Rights Reserved Kannada One News