ಮುಂಜಾನೆಯ ಕೊಲೆ: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ನಂಬಲಾರದ ದು:ಸ್ವಪ್ನ: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಕಾಲದ ತಲ್ಲಣಗಳು: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ವೇಷಗಾರರ ಸಂಕಟ: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಹೊಲ!: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ನೀಲ ಕುರುಂಜಿ ಹೂಗಳ ಮೌನ!: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಬಡವರೇ ಇರದ ಊರು: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನೆ ನಂಬಿ ಬದುಕಿದವರು: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಅಂತರಂಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನತದೃಷ್ಟ ಊರಿನಲ್ಲಿ... :ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ನೆಲದ ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಅಳುವ ಸೊಂಡೂರಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು!: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಎಂಬ ಬಡಜೋಗಿ- ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಮುರಾರಿ ರಾವ್ ಯಶವಂತರಾವ್ ಘೋರ್ಪಡೆ!: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ರಾಜಕಾರಣದ ಚಿತ್ರಗಳು: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ರಾಜಕುವರರ ರಾಜಕಾರಣ: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಬಸವನಗೌಡರು: ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆಕಾಶ: ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ವಾರದ ಅಂಕಣ
ಕೋರ್ಟಿನ ಚಿತ್ರಗಳು: ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಅಂಕಣ
ಆಕೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಳು! : ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಅಂಕಣ
ಅಪ್ಪನ ಕನಸು ನನ್ನ ಕನಸೂ ...ಎರಡೂ ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ: ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಅಂಕಣ
ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರಿನ ಪರಿಮಳವೂ.. ಆ ಸಂಜೆಗಳ ನೆನಪುಗಳು..
ʼನಾನು ಸಾಲಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಅಪ್ಪನ ಎದೆಯ ಗೂಡೊಳಗಿನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬಲ್ಲೆʼ (ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅಂಕಣ)
ಕೋವಿಡ್ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಬಿಂಬ.
ಗೂಡೂಸಾಬರ ಒಂದ್ರುಪಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ಲೂ...ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಯೆಂಬ ಪರಿಮಳದ ಊರೂ.... (ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಅಂಕಣ)
ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಗುವ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಮೊಹರಂ
ನೀಲಿ ಟವೆಲ್ಲು... ಹಸಿರು ಶಾಲೂ...

© Copyright 2022, All Rights Reserved Kannada One News